Thank you!

Congratulations Class of 2014! You made NEC history by reaching the highest Graduating Class Gift participation level yet and securing a challenge gift from Michelle Smith '96 M.M.

Your achievements and your generosity are inspiring!

Participation reached 25%

Graduating Class Gift Donor List

Anonymous (2)
JeeHae Ahn
Robert Anemone
Adrienne Arditti
Arielle Armstrong
Katherine Balch
Raley Beggs
Sisi Chen
Yan Cheng
Christina Dioguardi
James Dornier
Zhuo Jun Fei
Cong Feng
Patricia Goble
Bo Hao
Brett Hodgdon
Qiuning Huang
Wenting Kang
Krysten Keches
Matti Kolver
Alia Kuhnert
Li Lao
Jiwen Lei
Kate Lemmon
Akemi Leung
Hanzheng Li
Qianqian Li
Qing Li
Nicholas Linder
Chengyin Lu
Jie Lu
Paul Lueders
Sonia Mantell
Mattia Maurée
Brian McAnally
Ariel Mitnick
Sergio Muñoz
Sami Myerson
Feng Niu
Huijuan Pan
Sarah Peters
Hexin Qiao
Andrew Schiller
Akenya Seymour
Qianwen Shen
Borey Shin
Ann Simon
Rebecca Sullivan
Kurt Tseng
Brittney Walker
Hui Weng
Xixi Xiang
Meng Xu
Tiantian Xu
Xiaopei Xu
Soyoung Yang
Zhou Yi
Boyang Yu
Xiang Yu
Quan Yuan
Bi Le Zhang
Xi Zhang
Yao Zhang
Xixi Zhou
Weiyu Zhu
Yuan Zhuang

 

2014-05-16


WHY DO I LIKE THESE THINGS? ARE MY EARS ON WRONG? CHARLES IVES