We're in! Are you?

Thank you Class of 2013!
Our participation level reached 24%

Congratulations on your graduation. We are proud of your contributions to the NEC community!

2013 Graduating Class Gift Donors

Gyasi Barber
Robyn Bollinger
Talya Buckbinder
Nan Cai
Chao Chen
Keyan Chen
Yang Chen
Cheng Cheng
Wesley Chu
Rob Cinnante
Drew Comstock
John Diodati
Michelle Doolittle
Qun Gai
Chris Gamboa
Yijuan Geng
Julia Glenn
Carly Anne Hayes
Jinsun Hong
Jae-Weon Huh
Wenbin Jin
Wenting Kang
Eddie Kass
Kyu Kim
Kristo Kondakci
Steven Laraia
Younggyo Lee
Qianqian Li
Yanyang Li
Luyao Liu
Shicong Liu
Hewen Ma
Stephanie Mardjetko
Joshua Marzan
Alicia Mielke
Rachel Panitch
Julia Partyka
Zhiqing Peng
Caleb Ping
Jody Sharninghausen
Lu Shen
In honor of Harold and Dorothy Somer
Laura Soto-Bayomi
Minyoung Sung
Yan Tong
Yina Tong
Emileigh Vandiver
Shanshan Wang
Shuo Wang
B. Darrel Whidden
Danielle Wiebe
Mark Williams
Rebecca Wright
Ke Xu
Zhou Yi
Zenan Yu
Sanwei Zhang
Wanzhe Zhang
Xi Zhang
Xiaoxia Zhang
Yibing Zhang
Yuchen Zhang
Yan Zheng

2013-05-22


THERE ARE NOTES BETWEEN NOTES, YOU KNOW. SARAH VAUGHAN